Στεγνό Καθάρισμα, Χημικό υγρό με βάση το πετρέλαιο

Στεγνό Καθάρισμα, Χημικό υγρό με βάση το πετρέλαιο