Στεγνό Καθάρισμα, Σύντομο κύκλο

Στεγνό Καθάρισμα, Σύντομο κύκλο