Επιτρέπεται το λευκαντικό και το χλώριο

Επιτρέπεται το λευκαντικό και το χλώριο