Επιτρέπεται το λευκαντικό ΧΩΡΙΣ χλώριο

Επιτρέπεται το λευκαντικό ΧΩΡΙΣ χλώριο