Πλύσιμο σε μηχανή, Χλιαρό

Πλύσιμο σε μηχανή, Χλιαρό