Πλύσιμο σε μηχανή, Ζεστό

Πλύσιμο σε μηχανή, Ζεστό