Στέγνωμα απλό, υψηλή θερμοκρασία

Στέγνωμα απλό, υψηλή θερμοκρασία