Στέγνωμα απλό, χωρίς θερμοκρασία

Στέγνωμα απλό, χωρίς θερμοκρασία